Εθνικές bad banks προτείνει η Κομισιόν για τη μείωση των κόκκινων δανείων

 

Δέσμη μέτρων με στόχο τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) σε ορισμένες χώρες της ευρωζώνης, αλλά και την αποτροπή νέας αύξησής τους στο μέλλον στην Ευρώπη, ενέκρινε χθες η Κομισιόν, ενώ θα υποβληθούν για έγκριση στο Συμβούλιο ΕCOFIN.

H μείωση των ΜΕΔ στις χώρες του Νότου (κυρίως σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία) έχει τεθεί ως προϋπόθεση από τη Γερμανία και άλλες χώρες του Βορρά, προκειμένου να συναινέσουν στην πανευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ, που οδηγεί στην Τραπεζική Ενωση.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το φαινόμενο των αυξημένων ΜΕΔ είναι ιδιαίτερα έντονο στα κράτη-μέλη που ήρθαν αντιμέτωπα με βαθιά ύφεση. Παράδειγμα τέτοιας χώρας, σύμφωνα με τον κ. Ντομπρόβσκις, είναι η Ελλάδα εξαιτίας της διάρκειας και της σφοδρότητας της οικονομικής κρίσης.

Ακτινογραφία

Το τρίτο τρίμηνο του 2017, έξι χώρες της ευρωζώνης, εκ των οποίων πέντε του Νότου, είχαν διψήφιο ποσοστό ΜΕΔ επί του συνόλου των δανείων που έχουν χορηγηθεί. Η Σλοβενία 10,8%, η Ιρλανδία 11,2%, η Ιταλία 12,1%, η Πορτογαλία 14,6%, η Κύπρος 32,1% και η Ελλάδα 46,7%.

Στις άλλες χώρες το ποσοστό είναι μικρό και ο μέσος όρος στην ευρωζώνη 4,5%. Το σχέδιο που παρουσίασε χθες ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό τομέα, Βάλντις Ντομπρόβσκις, είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει ένα μίγμα συμπληρωματικών δράσεων πολιτικής σε τέσσερις βασικούς τομείς:

* διασφάλιση της δέσμευσης κεφαλαίων από τις τράπεζες για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με δάνεια που θα εκδοθούν στο μέλλον και ενδέχεται να μην εξυπηρετηθούν,

* ενθάρρυνση της ανάπτυξης δευτερογενών αγορών στις οποίες οι τράπεζες μπορούν να πωλούν τα NPL τους σε διαχειριστές πιστώσεων και επενδυτές,

* διευκόλυνση της είσπραξης οφειλών,

* παροχή βοήθειας για την αναδιάρθρωση των τραπεζών στα κράτη-μέλη που το επιθυμούν μέσω της παροχής μη δεσμευτικών κατευθυντηρίων γραμμών για την ίδρυση εταιριών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMCs) ή για τη θέσπιση άλλων μέτρων για τη διαχείριση των ΜΕΔ.

Προτάσεις

Ειδικότερα, οι προτάσεις περιλαμβάνουν τα παρακάτω βασικά στοιχεία:

* Κοινά ελάχιστα επίπεδα κάλυψης για πρόσφατα χορηγηθέντα δάνεια που καθίστανται μη εξυπηρετούμενα. Σε περίπτωση που μια τράπεζα δεν πληροί το εφαρμοστέο ελάχιστο επίπεδο, θα εφαρμόζονται αφαιρέσεις από τα ίδια κεφάλαιά της.

* Προκειμένου να αποτραπεί μια νέα συσσώρευση ΜΕΔ στο μέλλον, η πρόταση της Κομισιόν δίνει χρονική προθεσμία οκτώ ετών στις τράπεζες της Ε.Ε. για να διαγράφουν ΜΕΔ που έχουν εξασφαλίσεις. Σε ό,τι αφορά τα ανασφάλιστα ΜΕΔ, ζητεί τη διαγραφή τους σε διάστημα μόνον δύο ετών.

* Οι τράπεζες και οι δανειολήπτες μπορούν να συμφωνούν εκ των προτέρων έναν ταχύτερο μηχανισμό για την ανάκτηση της αξίας δανείων που καλύπτονται από εξασφαλίσεις.

* Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του δανειολήπτη, η τράπεζα ή άλλος ενέγγυος πιστωτής μπορεί να ανακτήσει την εξασφάλιση που καλύπτει το δάνειο με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

* Η εξωδικαστική αναγκαστική εκτέλεση εξασφαλίσεων περιορίζεται αυστηρά στα δάνεια που χορηγούνται σε επιχειρήσεις και με την επιφύλαξη ορισμένων διασφαλίσεων. Τα καταναλωτικά δάνεια εξαιρούνται.

* Προωθείται η ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα ΜΕΔ μέσω της εναρμόνισης των απαιτήσεων και της δημιουργίας ενιαίας αγοράς για τη διαχείριση πιστώσεων και τη μεταφορά τραπεζικών δανείων σε τρίτους σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

* Η προτεινόμενη οδηγία ορίζει τις δραστηριότητες των διαχειριστών πιστώσεων, καθορίζει κοινούς κανόνες για την αδειοδότηση και την εποπτεία και επιβάλλει κανόνες δεοντολογίας σε ολόκληρη την Ε.Ε.

* Οι αγοραστές τραπεζικών δανείων υποχρεούνται να ενημερώνουν τις αρχές κατά την αγορά ενός δανείου.

* Οι χώρες που το θεωρούν χρήσιμο μπορούν να συστήσουν εθνική εταιρία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (ΕΔΠΣ).

ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

Βρυξέλλες, ανταπόκριση

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας