Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει το πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν

Της Μαρίνα Κουρμπέλα

 

 

Σπάνια ένας κανονισμός της ΕΕ προσεγγίζει και υπηρετεί τόσους τομείς, όπως ο προτεινόμενος κανονισμός, με τον οποίο θεσπίζεται ένα πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν- PEPP.

Με τον υπό έκδοση κανονισμό, ενισχύεται σημαντικά ο τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης, Ενδεικτικό είναι το γεγονός, πως ο κανονισμός προβλέπει, ότι τα PEPPs θα προσφέρονται, κυρίως από ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, επιχειρήσεις επενδύσεων και διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού.

Μεταξύ άλλων, στο σχέδιο κανονισμού είναι η παροχή περισσότερων επιλογών σε όσους επιθυμούν να αποταμιεύσουν για τη σύνταξή τους και, ταυτόχρονα, η τόνωση της αγοράς όσον αφορά τις ατομικές συντάξεις. Σύμφωνα με την Επιτροπή, μόνο το 27 % των Ευρωπαίων ηλικίας μεταξύ 25 και 59 ετών έχουν εγγραφεί σε συνταξιοδοτικό προϊόν.

Τα PEPP, αναφέρεται θα συμπληρώσουν τα κρατικά, επαγγελματικά και εθνικά ατομικά συνταξιοδοτικά συστήματα, χωρίς να τα αντικαταστήσουν ούτε να τα εναρμονίσουν.

Επίσης, το πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν θα ενισχύσει το σχέδιό για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών, καθώς θα βοηθήσει στη διοχέτευση αποταμιεύσεων σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις

Ακόμη θα διευκολύνει και θα προωθήσει το «σπασιμο των συνόρων» στον κοινωνικοασφαλιστικό τομέα, Οι πάροχοι που προαναφέραμε, θα μπορούν να πωλούν συνταξιοδοτικά προϊόντα εκτός της εθνικής τους αγοράς Σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού, τα PEPPs θα έχουν τα ίδια τυποποιημένα χαρακτηριστικά όπου κι αν πωλούνται.

 Πλεονεκτήματα για αποταμιευτές και παρόχους

Σύμφωνα, πάντα με το σχετικό σχέδιο κανονισμού, τα PEPPs θα έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα για τους αποταμιευτές:

Περισσότερες επιλογές. Οι αποταμιευτές θα επιλέγουν από ένα ευρύ φάσμα παρόχων PEPP σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Θα μπορούν να επιλέγουν μεταξύ μιας ασφαλούς βασικής επενδυτικής επιλογής και επιλογών με διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου-απόδοσης·

Προστασία των καταναλωτών. Ο κανονισμός θα διασφαλίσει ότι οι αποταμιευτές είναι ενημερωμένοι για τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε PEPP·

Αλλαγή παρόχων. Οι αποταμιευτές θα έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν παρόχους, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διασυνοριακά, μετά από τουλάχιστον πέντε έτη από τη σύναψη της σύμβασης ή από την πιο πρόσφατη αλλαγή. (Θα μπορούν να αλλάζουν πιο συχνά, εάν το επιτρέπει ο πάροχος του PEPP). Θα υπάρχει ανώτατο όριο στην χρέωση για την αλλαγή·

Δυνατότητα μεταφοράς. Οι αποταμιευτές θα μπορούν να συνεχίσουν να καταβάλλουν εισφορές στο PEPP τους όταν μετεγκαθίστανται σε άλλο κράτος μέλος.

Συους παρόχους συνταξιοδοτικών προγραμμάτων ο κανονισμός θα δώσει τις εξής ευκαιρίες:

Οικονομίες κλίμακας. Οι πάροχοι θα είναι σε θέση να αναπτύσσουν PEPPs σε διάφορα κράτη μέλη και να συγκεντρώνουν στοιχεία ενεργητικού πιο αποτελεσματικά·

Ευρύτερη εμβέλεια. Οι δίαυλοι ηλεκτρονικής διανομής θα επιτρέπουν στους παρόχους να προσεγγίζουν τους καταναλωτές σε όλη την ΕΕ·

Διασυνοριακή διανομή. Ένα «διαβατήριο» ΕΕ θα επιτρέπει στους παρόχους να πωλούν PEPPs σε διάφορα κράτη μέλη.

Επιπλέον, όταν λήγει ένα προϊόν, οι πάροχοι και οι αποταμιευτές θα έχουν διάφορες εναλλακτικές επιλογές πληρωμής.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας